Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.charna-shop.com prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primenjujemo.
www.charna-shop.com zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Kada posetite www.charna-shop.com ili nam pošaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete se obratiti Korisničkom servisu slanjem e-mail-a na info@charna-shop.com

„Charna Shop“ se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. „Charna Shop“ prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice www.charna-shop.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Online prodavnica www.charna-shop.com radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Ukoliko koristite www.charna-shop.com odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste odredili prilikom registracije na sajtu. Maloletnici mogu koristiti www.charna-shop.com uz nadzor roditelja ili staratelja.

„Charna Shop“ zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

„Charna Shop“ zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci www.charna-shop.com nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

www.charna-shop.com je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu porudžbinu.

Ovde propisani Opšti uslovi kupovine sastavni su deo Ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između Prodavca i Kupca.

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

– Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine, obaveštenjima o osnovnim podacima Prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid Ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida Ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama Kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu Prodavca,

– Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

– Unos podataka o načinu dostave, plaćanja i mestu isporuke

– Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put, unosite samo Vaš e-mail i lozinku, koju sistem automatski prepoznaje.

Registracija je besplatna i obavlja se izborom opcije “Registracija” u gornjem desnom uglu.

Potrebno je da navedete Vašu e-mail adresu i lozinku koju biste koristili za pristup Vašem nalogu nakon registracije. U nalog naknadno unesite ime i prezime, adresu stanovanja, na koju bismo Vam dostavljali porudžbine, broj telefona, putem kog bismo Vas kontaktirali za potvrdu porudžbine.

Registracijom pristajete na politiku privatnosti i izjavu o poverljivosti podataka. Nakon popunjavanje podataka, na e-mail adresu dobijate automatsku poruku sa linkom za potvrdu registracije. 

Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije “Odjavite se”. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije “Moj nalog” i navođenjem Vaše e-mail adrese i lozinke.

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, kliknite na dugme “Količina” i odaberite broj proizvoda koji želite, a zatim na dugme “Dodaj u korpu”.

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa” gde su prikazani svi artikli koje ste izabrali. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbrisati iz korpe ili promeniti količinu.

Klikom na dugme “Nastavite porudžbinu” otvaraju Vam se opcije za izbor načina plaćanja, načina slanja i odabir adrese za dostavu, koja može biti različita od one koju ste naveli prilikom registracije.

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom. Plaćanje vršite pouzećem ili direktnom uplatom na račun. Ukoliko ste odabrali opciju direktne uplate, na mejl ćete dobiti poruku sa detaljima za uplatu. A porudžbina će biti poslata nakon registrovane uplate.

Pre nego što potvrdite porudžbinu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Poručite sada” čime je ona kreirana. Pre potvrde porudžbine, potrebno je da pročitate Opšte uslove kupovine i složite se sa istim. Automatski sa potvrdom porudžbine na registracioni e-mail Vam se šalje pregled narudžbenice.

Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Prodavac će u roku do 3 radna dana obavestiti kupca o dostupnosti porudžbine i mogućnosti da isporuči robu.

Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, Prodavac će poslati potvrdu porudžbenice na e-mail adresu koju je Kupac naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje Ugovora. Ugovor se smatra zaključenim kada Prodavac obavesti Kupca o statusu porudžbine i vremenu isporuke poručenih artikala.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, mejlom će obavestiti kupca da isti više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju Ugovor neće biti zaključen.

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svakom trenutku.

www.charna-shop.com podržava sledeći načine plaćanja:

  • Plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

  • Direktnom uplatnom na račun. Po potvrđenoj raspoloživosti proizvoda dobićete uputstvo za uplatu na tekući račun. Nakon registrovane uplate, proizvodi će biti predati na isporuku.

Dostavu pošiljki vrši nezavisna kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se posebno naplaćuju. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu.

U slučaju plaćanja pouzećem, plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je 2 do 7 radna dana od dana potvrđene porudžbine. Kurirska služba dostavlja pošiljke u periodu od 08:00h do 19:00h.

Iznos troškova dostave je 300 dinara, ako je vrednost artikala veća od 3.000 RSD, dostava je besplatna.

Prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovor o kupoprodaji.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Ukoliko niste zadovoljni sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem naše internet prodavnice, izvršićemo povraćaj novca za punu cenu proizvoda umanjenu za troškove poštarine prema Vama u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana prijema proizvoda, pod uslovom da proizvod vratite u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da to učini na Obrascu za raskid Ugovora.

Obrazac za raskid Ugovora dostupan je na sajtu Prodavca www.charna-shop.com i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

Izjava o raskidu Ugovora Proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

  • ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model,

  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,

  • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja,

  • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti:

  • pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu www.charna-shop.com, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje*

Pre upotrebe savetujemo da pažljivo pročitate sastav, način upotrebe i uslove čuvanja proizvoda.

Da biste što duže očuvali proizvode i zaštitili ih od kvarenja je da ih čuvate na suvom, hladnom i tamnom mestu.
Svi proizvodi su namenjeni spoljnoj primeni. Pre korišćenja proizvoda operite ruke, kako bi sprečlili unošenje mikroorganizama u proizvod.

Ako budete imali bilo kakve neželjene reakcije, prekinite s primenom proizvoda i posavetujte se s lekarom.